Konkurs „Najciekawsza stylizacja średniowieczna w ramach imprezy “Wjazd Króla”

W dniach 27-28 lipca Krosno ponownie będzie gościć monarchę, tym razem króla Kazimierza Wielkiego. Z wydarzeniem tym związany jest konkurs na najciekawszą średniowieczną stylizację.

Zgłoszenia można nadsyłać do 12 lipca 2019, do godziny 15.00
Można zgłosić się osobiście – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, sekretariat, p. 235 (I piętro), ul. Kolejowa 1 lub elektronicznie – formularz na stronie internetowej RCKP w Krośnie.

Głównym celem jest aktywizacja środowiska lokalnego wokół idei imprezy historycznej „Wjazd Króla”, propagowanie wiedzy o historii średniowiecza, integracja mieszkańców oraz rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy o średniowiecznej społeczności lokalnej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników.

Zasady konkursu

Uczestnicy

 • W konkursie mogą brać udział osoby od 5 roku życia
 • Nie określa się górnego limitu wieku uczestników
 • W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną sprawność do czynności prawnych warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego

Przebieg konkursu

 • Prezentacja stylizacji odbędzie się 27 lipca 2019, około godziny 18.00 na rynku w Krośnie
 • Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden strój
 • W dniu Konkursu od godziny 16.00 do 17.30 należy zgłosić się do biura organizatora na rynku w Krośnie w celu potwierdzenia uczestnictwa oraz ustalenia kolejności prezentacji
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w przemarszu ulicami Krosna wraz z orszakiem Króla
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na scenie w rynku około godzimy 20.00.-21.00

Wybór najlepszych stylizacji nastąpi w trzech kategoriach

 • Kategoria dziecięca od 5 do 18 lat
 • Kategoria damska
 • Kategoria męska

fot. Wjazd Króla 2018 r.