Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza KREDKI

Organizator konkursu: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno, województwo podkarpackie, Polska

Termin przyjmowania zgłoszeń i prac: 22 marca 2021

Szczegóły, pełny regulamin, karta zgłoszenia i inne dokumenty: www.rckp.krosno.pl

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza do udziału w Konkursie plastyki dzieci i młodzieży pogranicza “Kredki”. Każdego roku do placówki nadsyłane są setki prac z całej Polski, Słowacji czy Ukrainy.

Cel: poszukiwanie talentów plastycznych, promowanie utalentowanej młodzieży i dzieci wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo. Popularyzacja autentycznej twórczości. Inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

Warunki uczestnictwa: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z Polski i regionów pogranicza: kraj: koszycki, preszowski, obwód: lwowski, zakarpacki.

Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach wiekowych:

I kat. 7-9 lat

II kat. 10-12 lat

III kat. 13-15 lat

Liczba prac: maksymalnie 20 prac z jednej placówki w danym przedziale wiekowym. Jedna praca jednego autora.

Dodatkowo: do każdej pracy powinien zostać załączony czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) oraz oświadczenie od każdego autora pracy (załącznik 3). Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora. Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.

Temat: dowolny.

Założenia organizacyjne:

Format prac: A3.

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno

Kontakt: tel. 13 43 218 98, e-mail: rckp@rckp.krosno.pl

Czas nadsyłania prac: do 22 marca 2021

Źródło: RCKP w Krośnie