Konkursy na stanowiska dyrektorów jasielskich szkół

Burmistrz Miasta Jasła ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów do sześciu miejskich placówek oświatowych. Termin zgłoszeń mija 24 marca.

Ogłoszono konkurs na dyrektora:

· Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle, ul. Lwowska 36,

· Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, ul. Skargi 10,

· Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli,

· Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle, ul. Słowackiego 7,

· Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle, ul. Floriańska 24a,

· Przedszkola Miejskiego nr 11 w Jaśle, ul. Sikorskiego 10.

Szczegółowe informacje i wykaz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2022-r/zarzadzenie-nr-v-37-2022-z-10-lutego-2022-r.html

Źródło: Urząd Miasta Jasła

Fot. Urząd Miasta Jasła