Konkursy: Zostań autorem w Lirycznym Jaśle

W związku z dużą rozpiętością terminów ferii zimowych w poszczególnych województwach Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przedłuża termin składania prac na XXV Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło” do 31 stycznia 2020 (piątek). Decyduje data stempla pocztowego.

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. Konkurs jest adresowany do autorów wierszy i opowiadań. Przypominamy, że uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu:

– w kategorii wiersze –  5 wierszy
– w kategorii opowiadania – 2 opowiadania.

Tematyka prac jest dowolna, ale nie mogą to być wypracowania szkolne. Prace laureatów zostaną nagrodzone i opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło” wydawanym przez Bibliotekę. Konkurs umożliwia dzieciom i młodzieży start jako młodym twórcom literatury. Niektórzy z laureatów konkursu wydali już własne utwory lub potwierdzili swój talent w innych ogólnopolskich konkursach literackich.

Regulamin Konkursu wraz z Kartą uczestnika i Oświadczeniem można pobrać ze strony biblioteki (zakładka z prawej strony tekstu).

Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w Regulaminie będą rozpatrywane przez jury Konkursu.

Szczegółowe informacje:Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Magdalena Chart
Renata Grzegorczyk
Małgorzata Smyka
dzieci@mbp.jaslo.pl
Tel. 13 446 26 02, wew. 35