Konsultacje społeczne w sprawie „Organizacji parkowania pojazdów na terenie Miasta Jasła”

Trwają konsultacje społeczne w sprawie „Organizacji parkowania pojazdów na terenie Miasta Jasła”. Konsultacje dotyczą zamiaru poszerzenia strefy płatnego parkowania o około 600 miejsc postojowych, a skierowane są do mieszkańców oraz do osób spoza Jasła, które korzystają z parkingów na terenie miasta.

Konsultacje prowadzone są w formie elektronicznej za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych, a także w formie pisemnej za pomocą ankiet dostępnych w Urzędzie Miasta w Jaśle (Kancelaria pokój nr 19 – partner). Wypełnione ankiety można także przesłać pocztą na adres Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.

Konsultacje będą trwały do 5 grudnia 2019 r.

inf. prasowa
UM Jasła