Konsultacje ws. nadania nazwy dla nowej ulicy w Krośnie

W Krośnie trwają konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy dla nowej ulicy. Propozycji jest siedem. Głosować można za pomocą Portalu Konsultacji Społecznych.

Pod koniec stycznia krośnieński magistrat zaprosił mieszkańców do zgłaszania pomysłów na nazwę dla ulicy, która w tym roku została przyłączona do Krosna wraz z terenem przeznaczonym pod budowę łącznika do drogi S19 oraz strefę inwestycyjną. W ankiecie wzięło udział 856 osób. Zgłoszono 225 propozycji nazw.

Wszystkie propozycje zostały przeanalizowane przez Komisję ds. Nadawania i Zmiany Nazw. Do drugiego etapu konsultacji Komisja wybrała siedem, które najtrafniej wpisują się w obowiązujące kryteria dotyczące nazewnictwa lub uzyskały największe poparcie.

Głosować można poprzez Portal Konsultacji Społecznych:

https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/konsultacja/wybieramy-nazwe-dla-nowej-ulicy-ii-etap-konsultacji

Nazwy zakwalifikowane do głosowania:

Rozwojowa,

Inwestycyjna,

Zgody,

Dywizjonu 303,

Podoficerów Lotnictwa,

Łężańska,

Praw Kobiet.

– Nasza inicjatywa dotycząca nadania nazwy ulicy w procesie szerokich konsultacji to pierwszy etap włączania mieszkańców w procesy związane z zagospodarowaniem nowej części Krosna. Przyłączony do miasta teren ma strategiczne znaczenie dla rozwoju – zapewni dostęp do drogi ekspresowej S19 oraz atrakcyjne miejsca pracy poprzez stworzenie strefy dla innowacyjnych inwestorów – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. – Dziękuję wszystkim osobom, które przyłączyły się do akcji zgłaszania pomysłów na nazwę ulicy. Zapraszam do udziału w II etapie konsultacji. Propozycja z największą liczbą głosów oddanych przez mieszkańców zostanie skierowana pod obrady Rady Miasta Krosna, która podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie – dodaje zastępca prezydenta.

Konsultacje społeczne potrwają do 15 marca.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie