Korczowa. Funkcjonariusze KAS udaremnili nielegalny przewóz gotówki

Podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków pieniężnych o łącznej równowartości 430 tysięcy złotych. Pieniądze, z naruszeniem obowiązujących procedur, przewoził kierowca ukraińskiego busa.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skierowali do kontroli samochód z przyczepą, za kierownicą którego zasiadał obywatel Ukrainy. Pojazd wjeżdżał do Polski jako pusty środek przewozowy.Podczas rewizji okazało się, że 28- letni mężczyzna, wbrew obowiązującym przepisom, nie zgłosił przewozu znacznych ilości środków pieniężnych. W kabinie samochodu, w foliowym worku znajdowała się gotówka w różnych walutach o równowartości blisko 430 tysięcy złotych.Wśród niezgłoszonych środków pieniężnych, oprócz polskiej waluty, znajdowały się dolary amerykańskie i kanadyjskie oraz korony szwedzkie.

W związku z niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych, przeciwko podróżnemu wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, do którego na poczet kary grożącej kierowcy zabezpieczono 15 tys. złotych.

To kolejna w tym roku próba nielegalnego przewozu przez granicę środków pieniężnych, wykryta przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim. W marcu br. funkcjonariusze KAS podczas kontroli pociągu relacji Kijów- Przemyśl wykryli 60 tys. dolarów amerykańskich , które w reklamówce oraz wierzchniej odzieży przewoził 23-letni obywatel Ukrainy.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny.

Źródło: IAS