Korczowa. Nie zgłosił do kontroli znacznej gotówki

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej, ujawnili znaczne kwoty środków pieniężnych, które nie zostały zgłoszone do kontroli. Z naruszeniem obowiązujących procedur, podróżny przewoził przeszło 63 000 złotych oraz niespełna 30 000 dolarów amerykańskich.

W trakcie kontroli samochodu osobowego, funkcjonariusze KAS wykryli niezgłoszoną do kontroli gotówkę, znajdującą się w bagażu 25- letniego obywatela Ukrainy. W związku z niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych, na poczet grożącej kary zabezpieczono 26 000 złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba która wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości 10 000 euro albo więcej (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), ma obowiązek zgłosić ten fakt w formie pisemnej. Niedopełnienie obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych, podlega karze grzywny.

Podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy podkarpackiej KAS na polsko- ukraińskich przejściach granicznych w listopadzie br. stwierdzono 4 przypadki nie zgłoszenia przewożonej gotówki powyżej 10 tys. euro, o łącznej wartości ponad 80 tys. euro. O tym obowiązku pamiętało sporo podróżnych- funkcjonariusze KAS odnotowali ponad 600 zgłoszeń przewożonych wartości dewizowych, głównie euro, dolarów amerykańskich, kanadyjskich, funtów brytyjskich, koron szwedzkich czy polskich złotych. Rekordowy pod względem ujawnień niezgłoszonej gotówki był sierpień br, kiedy funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu ujawnili: 600 tys. koron szwedzkich, 75 tys. funtów brytyjskich, 11 tys. dolarów amerykańskich, 103 ty. hrywien, 58 tys. PLN oraz 36 tys. euro.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Fot. KAS