Koronawirus: pomoc dla ofiar przemocy domowej w trakcie epidemii

Obowiązkowa izolacja i kwarantanna spowodowały, że w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się ci, którzy doświadczają przemocy domowej. Osoby stosujące przemoc mają teraz dodatkowe narzędzie władzy i kontroli, a ofiary ograniczone możliwości poszukiwania pomocy, gdyż środki wsparcia i działalność instytucji udzielających pomocy zostały znacznie ograniczone. Pomoc w Jaśle można znaleźć w ośrodkach powoływanych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Jasła.

Niezwykle istotne jest teraz to, aby wszystkie osoby, które przebywają w izolacji społecznej miały pewność, że w razie potrzeby uzyskają niezbędne wsparcie, a sprawcy przemocy nie unikną odpowiedzialności za swoje zachowania wobec osób najbliższych.

W odpowiedzi na te potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy. Znajdziesz go pod tym linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

Pomoc w Jaśle można znaleźć w ośrodkach powoływanych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Jasła. Pracują w nich osoby z doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą – otwarci na wsparcie i pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Kontakt z pracującymi tam osobami można nawiązać także w tym trudnym czasie, zarówno droga mailową, jak i telefonicznie:

• Wsparcie rodzin mających problemy alkoholowe oraz osób doznających przemocy

Punktu Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej, ul. Floriańska 8A., poniedziałek 16.00 – 18.00, środa 16.00 – 18.00, czwartek 15.45 – 17.45, piątek 8.00 – 10.00, mkrpa@um.jaslo.pl tel. 13 446 47 14

• Indywidulane oddziaływania terapeutyczne dla osób z rodzin z problemem uzależnień

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, ul. Floriańska 8A, środa w godz. 14.45 – 16.45, tel. 502 377 522

• Poradnictwo psychologiczne

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, ul. Floriańska 8A, piątek 8.00 – 10.00. mkrpa@um.jaslo.pl tel. 13 446 47 14

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, ul. Floriańska 8A, poniedziałek 16.00 – 18.00, mkrpa@um.jaslo.pl iwona-piwowar@wp.pl tel. 13446 47 14

Wsparcie można uzyskać również w innych placówkach w Jaśle:

• Pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego, pedagogicznego oraz wsparcie w sytuacjach interwencji kryzysowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Słowackiego 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, sekretariat@pppjaslo.pl tel. 13 446 45 46

• Poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 14.30, czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 15.30, oik@pcprjaslo.info tel. 13 448 58 38, kom. 508 642 016

Jeśli słyszysz lub podejrzewasz, że w Twoim sąsiedztwie ma miejsce przemoc – zadzwoń na policję 997 lub 112!

Jeśli wiesz, że w Twojej rodzinie lub u kogoś znajomego miała miejsce przemoc domowa – skontaktuj się z tą osobą, upewnij się, czy jest bezpieczna.

Bądźmy solidarni w tym trudnym czasie i odpowiedzialnie przeciwstawiajmy się przemocy domowej!

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle