Krośnieńscy uczniowie po raz kolejny potwierdzili bardzo wysoki poziom swojej wiedzy i umiejętności.

Centralna Komisja Egzaminacyjna 14 czerwca br. opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Wyniki w krośnieńskich szkołach są bardzo dobre. Do egzaminu w kwietniu przystąpiło w całej Polsce ponad 370 tys. uczniów klas VIII i ponad 345 tys. uczniów ostatnich klas gimnazjalnych w Polsce. Egzamin kończący szkołę podstawową tegoroczni ósmoklasiści pisali po raz pierwszy po zmianach w systemie szkolnictwa. Gimnazjaliści zaś zmagali się z testem po raz ostatni.

EGZAMIN GIMNAZJALNY
Do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego odbywającego się w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. przystąpiło 536 uczniów klas trzecich z krośnieńskich szkół.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej, gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach). W części drugiej – matematyczno-przyrodniczej, uczniowie zmagali się z zadaniami z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyk (w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2019 na tle powiatu krośnieńskiego, województwa podkarpackiego i Polski


Źródło: Opracowanie UM Krosna na postawie danych CKE i OKE w Krakowie

Wyniki powyżej średnich krajowych i wojewódzkich z poszczególnych części egzaminu osiągnęły szkoły:

– z j. polskiego: Gimnazjum Dwujęzyczne (84,1%), Katolickie Gimnazjum (76,4%), Gimnazjum Nr 4 (76,3%), Zespół Szkół Muzycznych (74,0%), Gimnazjum Nr 5 (65,4%);
– z historii i WOS: Gimnazjum Dwujęzyczne (82,9%), Katolickie Gimnazjum (74,6%), Zespół Szkół Muzycznych (66,8%), Gimnazjum Nr 4 (65,5%);
-z matematyki: Gimnazjum Dwujęzyczne (75,3%), Gimnazjum Nr 4 (54,8%) Katolickie Gimnazjum (52,3%), Zespół Szkół Muzycznych (52,0%), Gimnazjum Nr 5 (44,7%);
-z przedmiotów przyrodniczych: Gimnazjum Dwujęzyczne (71,8%), Katolickie Gimnazjum (61,9%), Gimnazjum Nr 4 (56,0%), Gimnazjum Nr 5 (52,9%), Zespół Szkół Muzycznych (52,2%),);
– z j. angielskiego (poziom podstawowy): Gimnazjum Dwujęzyczne (93,9%), Katolickie Gimnazjum (82,2%), Zespół Szkół Muzycznych (82,1%), Gimnazjum Nr 4 (73,9%);
– z j. angielskiego (poziom rozszerzony): Gimnazjum Dwujęzyczne (87,8%), Zespół Szkół Muzycznych (77,3%), Katolickie Gimnazjum (74,9%), Gimnazjum Nr 4 (58,0%).

Najlepszy wynik wśród krośnieńskich gimnazjów ze wszystkich części egzaminu odnotowali uczniowie z Gimnazjum Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego odgrywają istotną role przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Im większa liczba zdobytych punktów, tym większe szanse na dostanie się do preferowanego oddziału w wybranej szkole.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obligatoryjne i jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i składa się z trzech części:
I. Język polski,
II. Matematyka,
III. Język obcy nowożytny.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna najłatwiejszy dla uczniów w kraju okazał się egzamin z języka polskiego, który został napisany na poziomie 63%. Drugi pod względem trudności był język angielski – wynik krajowy to 59%.Największy problem sprawiła uczniom matematyka, która w kraju została zdana średnio na poziomie 45%.

W województwie podkarpackim za rozwiązanie zadań z języka polskiego oraz matematyki uczniowie uzyskali lepsze wyniki od średniej krajowej, zaś z języka angielskiego – niższe.

W Krośnie do egzaminu przystąpiło 459 uczniów piszących arkusz standardowy. Krośnieńscy ósmoklasiści uzyskali bardzo dobre wyniki: z języka polskiego i z języka angielskiego po 67%, a z matematyki 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2019 na tle powiatu krośnieńskiego, województwa podkarpackiego i Polski


Źródło: Opracowanie UM Krosna na postawie danych CKE i OKE w Krakowie

Jak poinformowała CKE Kraków informacje zbiorcze dotyczące wyników poszczególnych szkół podstawowych zostaną podane pod koniec sierpnia 2019 r.

Jak widać młodzi krośnianie bardzo dobrze poradzili sobie z każdym przedmiotem egzaminacyjnym – wyniki uzyskane przez nich są znacznie lepsze zarówno od wyników wojewódzkich, jak i ogólnopolskich.

Krośnieńskie szkoły po raz kolejny potwierdziły bardzo wysoki poziom nauczania. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników uczniom, ich nauczycielom oraz rodzicom!

inf. Urząd Miasta Krosno