Krośnieńscy uczniowie wzięli udział w tegorocznej akcji “Sprzątania Świata”

Ponad 300 kg śmieci zebrali uczniowie krośnieńskich szkół w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata”. W porządkowanie zaangażowało się aż 960 uczniów, którzy wraz z opiekunami uprzątnęli tereny przylegające do szkół, brzegi Lubatówki oraz park przy Pałacu Kaczkowskich. Akcja „Sprzątanie Świata” 2020 odbywało się od 18 do 20 września.

W akcję włączyły się placówki:

Przedszkole Miejskie nr 8,

Szkoła Podstawowa nr 8,

Szkoła Podstawowa nr 14,

Zespół Szkół Muzycznych,

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych,

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2.

Akcję „Sprzątania Świata” zorganizował Wydział Ochrony Środowiska. Zebrane śmieci zostały odebrane i przetransportowane na miejsce ich właściwej utylizacji na koszt miasta, co koordynował Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie