Krośnieńska Biblioteka Publiczna otwarta

Krośnieńska Biblioteka Publiczna ponownie została otwarta dla czytelników. W Wypożyczalni Głównej, Czytelni Głównej, Oddziale dla Dzieci oraz filiach miejskich KBP można zwracać oraz wypożyczać książki. Wyłączone z użytkowania pozostają czytelnie (tj. korzystanie ze stanowisk komputerowych i z księgozbioru podręcznego) oraz Punkt Obsługi Czytelnika.

W bibliotece jednorazowo może przebywać 9 czytelników. Zwroty wypożyczonych książek przyjmowane są w Czytelni Głównej, gdzie jednorazowo przebywać mogą 3 osoby. Książki poddawane będą 4-dniowej kwarantannie.

Źródło: UM KROSNA