Krośnieńska policja ruszyła z akcją informacyjną „Życie bez strachu”

Krośnieńska policja ruszyła z akcją edukacyjno-informacyjną „Życie bez strachu”. Jej celem jest zwiększenie pomocy ofiarom przemocy domowej. W ramach akcji, w budynku komendy przy ulicy Lwowskiej dyżuruje koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Inicjatorem działań jest st. asp. Marcin Krówka.