Krośnieński Konkurs Literacki – 20. edycja

Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w kolejnej, dwudziestej edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego. W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województw Polski południowej.

Prace można nadsyłać do 21 listopada br. na adres KBP /ul. Wojska Polskiego 41/. Może być to zarówno proza jaki i wiersze, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach drukowanych ani w Internecie. Prace powinny być podpisane pseudonimem, a informacje o autorze utworu powinny znaleźć się w załączonej kopercie podpisanej tym samym pseudonimem.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Czytelni Głównej KBP w dniu 18 grudnia br.

Głównym celem Konkursu jest promowanie twórczości literackiej młodzieży oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu, a także pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie prozy i poezji. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac ale sugerują możliwość wykorzystania tematyki związanej z Krosnem i regionem.

Szczegóły w regulaminie na stronie KBP.