Krośnieński magistrat szuka wolontariuszy do DPS-ów

W Krośnie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4a dla 90 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych oraz DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 dla 42 osób przewlekle psychicznie chorych. Na ten moment w placówkach nie ma koronawirusa i nie ma problemu z zapewnieniem opieki mieszkańcom w nich przebywającym. Problem może pojawić się wtedy, gdy pojawią się braki wśród personelu domów pomocy społecznej. Stąd apel krośnieńskiego magistratu do osób, które nie boją się przyjść z pomocą osobom wymagającym opieki.

– Na ten moment sytuacja w krośnieńskich DPS-ach jest dobra, ale chcemy być przygotowani na najgorsze. Dlatego zapraszamy osoby chętne do pracy przy opiece nad mieszkańcami krośnieńskich domów pomocy społecznej na wypadek ograniczonej liczby personelu – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Krośnie.

Osoby chętne mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ps@um.krosno.pl.