Krosno: Organizacja ruchu podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Strefa publiczności podczas pokazu dronów będzie zlokalizowana na terenach strefy inwestycyjnej przy ul. Kaczorowskiego. Strefa będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Doskonalenia Lotnictwa Górskiego (Dolina Ruchlinu), naprzeciw budynku firmy MESSE. Teren strefy publiczności zostanie oświetlony przez wozy jednostki OSP Krosno -Turaszówka, które dodatkowo będą tak umiejscowione, aby jednocześnie wyznaczyć początek i koniec strefy.

Dla widzów, którzy wybierają się samochodem: wjazd na ul. Kaczorowskiego od ul. Lotników będzie możliwy od strony ul. Zręcińskiej oraz ul. Słonecznej (Osiedla R. Traugutta oraz dzielnicy Suchodół).

Na czas wydarzenia na ul. Kaczorowskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zgodnie z przedstawionym schematem. Prawy pas będzie służył do komunikacji dla samochodów osobowych, natomiast na lewym pasie będzie można zaparkować swój samochód. Wyjazd z terenu wydarzenia będzie możliwy środkowym łącznikiem ul. Kaczorowskiego z ul. Lotników, zgodnie z przedstawionym schematem.

Start, meta oraz biuro zawodów III Nocnego Biegu Lotnika zlokalizowane będą przy hangarze znajdującym się na ul. Lotników 20 (dawne Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze „Aero-Kros”).

Ważne!
Krośnieński magistrat prosi wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w pokazie o przybycie na miejsce wydarzenia co najmniej 30 minut wcześniej (pokaz zaplanowany jest na godzinę 21:00). Mając na uwadze specyfikę pokazu, drony będą ustawione w ten sposób, aby tworzone przez ich napisy oraz figury były widoczne właśnie z wyznaczonej strefy publiczności. Przybycie na miejsce odpowiednio wcześniej pozwoli na spokojne zaparkowanie samochodu oraz przejście do strefy publiczności.

* W PRZYPADKU ZŁEJ POGODY POKAZ DRONÓW SIĘ NIE ODBĘDZIE.

Źródło: Urząd Miasta Krosna

Strefa publiczności podczas pokazu dronów będzie zlokalizowana na terenach strefy inwestycyjnej przy ul. Kaczorowskiego. Strefa będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Doskonalenia Lotnictwa Górskiego (Dolina Ruchlinu), naprzeciw budynku firmy MESSE. Teren strefy publiczności zostanie oświetlony przez wozy jednostki OSP Krosno -Turaszówka, które dodatkowo będą tak umiejscowione, aby jednocześnie wyznaczyć początek i koniec strefy.

Dla widzów, którzy wybierają się samochodem: wjazd na ul. Kaczorowskiego od ul. Lotników będzie możliwy od strony ul. Zręcińskiej oraz ul. Słonecznej (Osiedla R. Traugutta oraz dzielnicy Suchodół).

Na czas wydarzenia na ul. Kaczorowskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zgodnie z przedstawionym schematem. Prawy pas będzie służył do komunikacji dla samochodów osobowych, natomiast na lewym pasie będzie można zaparkować swój samochód. Wyjazd z terenu wydarzenia będzie możliwy środkowym łącznikiem ul. Kaczorowskiego z ul. Lotników, zgodnie z przedstawionym schematem.

Start, meta oraz biuro zawodów III Nocnego Biegu Lotnika zlokalizowane będą przy hangarze znajdującym się na ul. Lotników 20 (dawne Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze „Aero-Kros”).

Ważne!
Krośnieński magistrat prosi wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w pokazie o przybycie na miejsce wydarzenia co najmniej 30 minut wcześniej (pokaz zaplanowany jest na godzinę 21:00). Mając na uwadze specyfikę pokazu, drony będą ustawione w ten sposób, aby tworzone przez ich napisy oraz figury były widoczne właśnie z wyznaczonej strefy publiczności. Przybycie na miejsce odpowiednio wcześniej pozwoli na spokojne zaparkowanie samochodu oraz przejście do strefy publiczności.

* W PRZYPADKU ZŁEJ POGODY POKAZ DRONÓW SIĘ NIE ODBĘDZIE.

Źródło: Urząd Miasta Krosna