Krosno otrzymało blisko 20 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych

Krosno otrzymało blisko 20 mln zł. dofinansowania na poprawę infrastruktury drogowej.

Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki dotacji zrealizowane zostaną trzy zadania. Powstaną trzy łączniki, pierwszy z nich połączy krajową dwudziestkę ósemkę z ulicą Sikorskiego, drugi ulicę Tysiąclecia z ulicą Popiełuszki, a trzeci ulicę Słoneczną z ulicą Witosa.
Budowa łącznika pomiędzy drogą krajową nr 28 a ulicą Sikorskiego to koszt blisko 37 milionów złotych. Na realizację tego zadania Krosno Miasto Szkła otrzymało ponad dwanaście milionów złotych dofinansowania. W ramach inwestycji powstaną dwa wiadukty nad linią kolejową nr 108.