Krosno – utrudnienia w ruchu. Wyłączenie pasa ruchu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Naftowej

Uwaga kierowcy! Od środy (16 października) na odcinku ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Naftową do ul. Kolejowej ruch będzie odbywał się tylko w kierunku wylotowym z miasta.

W kierunku miasta zostaną wyznaczone objazdy. Utrudnienia na tym odcinku potrwają do 30 listopada.
 
Dodatkowo w dniach od 16-18.10.2019 r. nastąpi częściowe wyłączenie z użytkowania skrzyżowania ulic Krakowskiej – Naftowej.

Utrudnienia są spowodowane realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami do budynków i kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisłok w km 150+240 brzeg lewy (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie”.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna.

inf. UM Krosno