Kwesta na rzecz Starego Cmentarza w Jaśle odbędzie się tylko elektronicznie

W związku z sytuacją epidemiologiczną, tegoroczna kwesta na rzecz ratowania zabytków najstarszej jasielskiej nekropolii odbędzie się tylko elektronicznie. Pieniądze można wpłacać na konto Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle.

W tym roku zaplanowano zbiórkę datków na restaurację rzeźby figuralnej św. Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem Jezus z początku XX wieku, znajdującej się na grobie nieznanej osoby.

Wpłaty można dokonywać na konto:

Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle

Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle, nr konta: 17 8627 1011 2001 0030 3895 0001

Podczas ubiegłorocznej kwesty Społeczny Komitet zebrał blisko 14 tysięcy złotych na renowację nagrobka Rodziny Soleckich z końca XIX wieku. W sumie w latach 2010-2020 udało się wykonać prace remontowo-konserwatorskie o łącznej wartości ponad 483 tys. zł (w tym: budżet miasta – ponad 208 tys. zł, kwesta – blisko 135 tys. zł, dotacje Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 110 tys. zł, dotacje Urzędu Marszałkowskiego 30 tys. zł). Odrestaurowane zostały 33 pomniki nagrobne.