Lewy brzeg Wisłoka w Rzeszowie wyłącznie pod zieleń i rekreację

32 hektary obejmie plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Wisłoka”. Zakłada on przeznaczenie na tereny zielone i rekreacyjne działek nad rzeką pomiędzy mostem Załęskim a rejonem firmy Sanofi.
Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa na najbliższą sesję rady miasta skierował gotowy do uchwalenia plan zagospodarowania „Dolina Wisłoka” w Rzeszowie. Głównym celem dokumentu jest ochrona przed zabudową terenów nadrzecznych. Plan przygotowany przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa obejmuje około 32 hektary gruntów pomiędzy mostem Załęskim, a rejonem firmy Sanofi przy ulicy Lubelskiej.
Plan przeznacza tereny w całości na zieleń i rekreację. Dopuszcza budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz placów zabaw. Największe możliwości w tej kwestii daje rejonowi ulicy Wioślarskiej, gdzie teren jest najmniej narażony na zalewanie.
Zgodnie z zaleceniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, w planie wyznaczono odcinek specjalny, na którym w największym stopniu zostanie zachowana zieleń naturalna. Rozciąga się on mniej więcej od ulicy Trembeckiego do ul. Stafieja.
To kolejny plan dla okolic Wisłoka, który rezerwuje je pod tereny zielone. W ubiegłym roku radni uchwalili między innymi plany dla terenów na prawym brzegu rzeki, na wysokości osiedla Nowe Miasto oraz gruntów w rejonie Kopca Konfederatów Barskich. Założenie prezydenta Konrada Fijołka jest takie, aby tereny rekreacyjne stworzyć wzdłuż rzeki aż do granicy miasta.


fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa