Lider wiedzy i wartości ponownie wybrany

Tegoroczny zwycięzca uczęszcza do Zespół Szkół w Trzcinicy im. prof. Teodora Marchlewskiego.

Kolejna edycja akcji „Lider wiedzy i wartości – doświadczeniem budujesz pewność siebie!” za nami. Szkoła w Trzcinicy, w której funkcjonuje klasa mundurowa, miała okazję wybrać lidera wiedzy i wartości. Tegoroczny zwycięzca uczęszcza do Zespół Szkół w Trzcinicy im. prof. Teodora Marchlewskiego.

Całoroczna ocena

Akcja specjalna, tak jak poprzednio, trwała przez cały rok szkolny. To właśnie podczas tego okresu bacznie przyglądano się zachowaniu i prezentowanym postawom każdego z potencjalnych liderów, czyli wszystkich uczniów klas mundurowych.
A jakie cechy brano pod uwagę? Przede wszystkim nienaganną postawę, zaangażowanie w działalność charytatywną, czy aktywny udział w życiu szkoły. Oprócz tego lider nie mógł również zaniedbywać swoich podstawowych obowiązków szkolnych, a co za tym idzie, powinien wyróżniać się także pod względem wyników w nauce.

Wysoka średnia, czy działalność dodatkowa to tylko niektóre z atrybutów cechujących prawdziwego lidera — tłumaczy Grzegorz Basta, właściciel marki Sortmund, będącej organizatorem akcji. Istotne jest też, by młody człowiek był świadomy, że jego pozytywne zachowanie, może przybrać efekt kuli śnieżnej i zaktywizować innych do działania. Od lat doceniamy uczniów, którzy wyróżniają się na tle innych, ponieważ widzimy ich potencjał i chcemy dać im szansę na wykorzystanie go do realizacji dobrych celów – dodaje organizator.

Świadomość misji

Szkoły, które uczestniczą w akcji, również stawiają na pierwszym miejscu propagowanie idei umiejętnego łączenia wiedzy i wartości. Dyrektorzy zdają sobie sprawę, że w szczególności w klasach, które skupiają młodych ludzi wiążących swoją przyszłość ze służbą mundurową i bezpieczeństwem, powinno się oprócz podstawowej wiedzy uczyć także szacunku, chęci pomocy innym, a także zaangażowania w kwestie społeczne.

„W naszej szkole liczy się patriotyzm oraz godna postawa obywatelska” – mówi dyrektor szkoły Katarzyna Koś.
„Uczennica, którą wybraliśmy na lidera wiedzy i wartości posiada podejście patriotyczne, godnie reprezentuje szkołę. Jest zaangażowana, ma bardzo dobre wyniki w nauce, swoją przyszłość wiąże z wojskami terytorialnymi”
– dodaje wice dyrektor Marek Bara

Zainteresowanie akcją po raz kolejny potwierdziło, że inicjatywy promujące patriotyzm (w tym patriotyzm lokalny), osiąganie wysokich wyników w nauce, czy propagujące pomoc innym, są wciąż bliskie społeczeństwu. Młodzi laureaci z pewnością staną się silnymi wzorcami do naśladowania i pociągną za sobą wielu innych uczniów.

inf.prasowa Organizatora