Malarstwo Mirosławy i Kazimierza Rocheckich w Jasielskim Domu Kultury

Jeszcze tylko do piątku w Galerii Jasielskiego Domu Kultury oglądać można prace Mirosławy i Kazimierza Rocheckich. “Tajemnice” i “Być” to dwie przenikające i uzupełniające się wystawy, pełne abstrakcyjnych form, zdecydowanych kontrastów i ekspresji. Mirosława Rochecka posługuje się językiem syntetycznej formy abstrakcyjnej, opartym na symbolice światła i koloru. Treści zawarte w obrazach Kazimierza Rocheckiego mówią o sensie życia, istocie człowieczeństwa, przedstawiają obraz skomplikowanej i pełnej kontrastów ludzkiej natury oraz relacje człowieka z Bogiem. Zapraszamy!