Marek Marecki nowym dyrektorem RDLP w Krośnie

W czwartek 25 lutego Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP, powołał Marka Mareckiego na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Zastąpił on Grażynę Zagrobelną, która przeszła na emeryturę.

Mgr inż. Marek Marecki jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Karierę zawodową zaczynał w 1988 roku jako stażysta i instruktor techniczny w Nadleśnictwie Dukla. W latach 1991-1994 był leśniczym leśnictwa Wola Komborska, a od grudnia 1994 objął funkcję zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla. W marcu 2003 roku został naczelnikiem Wydziału Marketingu RDLP w Krośnie, następnie naczelnikiem Wydziału Zagospodarowania Lasu. Za działania na rzecz aktywnej ochrony cisa wyróżniony Nagrodą LP im. Dyrektora Adama Loreta. Od 2009 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej, aż do dnia 25 lutego, kiedy powierzono mu kierowanie krośnieńską dyrekcją LP.

– Najważniejszy jest las, który nam powierzono, ale za równie istotne w codziennej działalności uważam stabilność kadr, rzetelność w pracy, zachowanie dobrych relacji z otoczeniem naszej organizacji, przy ciągle rosnących i bardzo rozbieżnych oczekiwaniach naszych interesariuszy – mówi dyrektor Marecki. – Wiele pracy czeka nas w obliczu spodziewanego wdrożenia Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030, w której lasom przypadają bardzo ważne działania, ale też wyzwania związane z koniecznością wyłączenia części gruntów z dotychczasowych form użytkowania i udostępnienia.

Dyrektor Marecki ma 56 lat, jest żonaty, ma dorosłą córkę. Działa społecznie w Polskim Towarzystwie Leśnym, gdzie pełni funkcję członka zarządu głównego i przewodniczącego oddziału PTL w Krośnie. Był inicjatorem konferencji tematycznych dotyczących historii i bieżących problemów leśnictwa w regionie.

Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek rzecznik prasowy RDLP w Krośnie