Marlena Makiel-Hędrzak – „Mijanie i Trwanie”

Termin wystawy: 8 – 31 stycznia 2021 r.

Wirtualne otwarcie wystawy: 8 stycznia 2021 r., godzina 18:00

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza do obejrzenia prac Marleny Makiel-Hędrzak. W swojej twórczości artystka podejmowała najczęściej wątek wzajemnej relacji przestrzeni i podmiotu. Tworzyła również poezję i ilustracje książkowe. Wystawa będzie dostępna online.

Motywem, który przewija się przez cały okres jej twórczości jest linia. Linia rozumiana dosłownie jako środek wyrazu, wyrażona gestualnie, żywiołowo bądź też linia poddana warunkowi zdyscyplinowania. Ale również linia rozumiana jako proces ciągłych zmian, określonych działaniem czasu. Prace Marleny Makiel-Hędrzak nie są wynikiem założonej z góry i konsekwentnie realizowanej koncepcji. Są raczej wielowymiarowym efektem pewnego procesu, który wydarza się w trakcie rysowania. Zawsze jednak obecny jest w jej twórczości pewien obraz zaintrygowania, zaciekawienia światem, które to stają się powodem dla poszukiwań środków będących w stanie wyrazić to co niemożliwe do wyrażenia inaczej niż poprzez ślad na papierze, wizualny znak. Często prace artystki przypominają patchwork złożony z wielu autonomicznych kompozycji tworzących niejednoznaczny obraz świata – subiektywnego, przemienionego wrażliwością i osobowością twórcy – mówi Grzegorz Stefańsk.

Marlena Makiel-Hędrzak zmarła 31 grudnia 2019 roku. Wystawa jest próbą ukazania twórczości artystki.

Źródło: Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie

Fot. Joanna Janowska-Augustyn