Miasto chce być samowystarczalne energetycznie do 2040 roku. Wypełnij ankietę

Miasto chce być samowystarczalne energetycznie do 2040 roku. Wypełnij ankietę “Krosno Zero emission path (ścieżka zerowej emisyjności)”. Termin wypełnienia ankiet, które mają być pomocne w określeniu zapotrzebowania energetycznego miasta został przedłużony do środy 22.02.2023.

Krosno Zero emission path to koncepcja, w ramach której już za kilkanaście lat Krosno miałoby stać się niezależne energetycznie i neutralne klimatycznie. Aby było to możliwe konieczne jest określenie, w jakim punkcie na ścieżce (ang. path – ścieżka) dojścia do samowystarczalności energetycznej jesteśmy oraz „zaprojektowanie” strategii, która pozwoli nam to osiągnąć.
Ma w tym pomóc dokument, na powstanie którego miasto pozyskało grant z
Europejskiego Instrumentu Miejskiego (European City Facility). W dalszej kolejności ma to pozwolić wesprzeć mieszkańców w ich inwestycjach – termomodernizacji, wymianie stolarki czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Jednym z punktów Koncepcji Inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosnama być diagnoza zapotrzebowania mieszkańców i ich gospodarstw domowych na energię. Pozwoli to określić jaki procent domów wymaga modernizacji, ilu spośród mieszkańców jest wyposażonych w odnawialne źródła energii jak fotowoltaika, czy ogrzewa domy przy wykorzystaniu nowych technologii jak np. pompy ciepła.

Aby było możliwe określenie zapotrzebowania miasta na energię, a w dalszej kolejności zaplanowanie niezbędnych inwestycji, które pomogą Krosnu dojść do samowystarczalności energetycznej, konieczne jest zbadanie obecnego stanu domów w mieście – mówi dr Tomasz Soliński – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

Traktujemy miasto jako jeden organizm –zarówno zużywający, jak i wytwarzający energię. Budynki prywatne stanowią jego dużą część. Dlatego prosimy mieszkańców o informacje dotyczące ich gospodarstw domowych. Przygotowaliśmy anonimową ankietę, która ma w tym pomóc – dodaje. Niezależnie od tego badamy budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, budynki miejskie. Pozwoli nam to uzyskać całościowy obraz Krosna.

W anonimowej ankiecie, która dostępna jest tutaj, prosimy mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych – kilkupokoleniowych o wskazanie wielkości gospodarstwa domowego, sposobu ogrzewania budynku oraz planowanych inwestycji – docieplenia , wymiany okien, instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pompy ciepła.

W latach 2017-2020 Miasto pozyskało ponad 8,4 mln zł w ramach tzw. „projektów parasolowych” dofinansowanych z Unii Europejskiej i udzieliło mieszkańcom dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz kotłów gazowych. Skorzystało z tego wtedy blisko 700 rodzin.

Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut. A jest dla nas bardzo ważne – mówi dr Tomasz Soliński – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna. W dalszej perspektywie czasowej – dane statystyczne, które uzyskamy od mieszkańców mogą pozwolić nam starać się o granty, którymi będziemy mogli wesprzeć mieszkańców w ich inwestycjach, podobnie jak zrobiliśmy to w ubiegłych latach.

Wstępny opis koncepcji wskazuje, że obok modernizacji obiektów użyteczności publicznej, będziemy podejmować działania, aby ze wsparcia mogli skorzystać również mieszkańcy. Magistrat przewiduje, że Koncepcja pozwoli starać się o dofinansowanie na docieplenia budynków, wymianę stolarki coraz na modernizację instalacji wewnętrznych: elektrycznej i C.O. Ponadto, możliwe ma być dofinansowanie do hybrydowych instalacji grzewczych czyli pompy ciepła zasilanej fotowoltaiką wraz z zasobnikiem ciepła.

Aby było to możliwe w przyszłości, już teraz potrzebujemy Państwa zaangażowania. Prosimy, aby poświęcić kilka minut i uzupełnić ankietę. Jest to formularz elektroniczny dostępny tutaj do 13.02.2023 r. Dostępna jest także wersja papierowa – można ją otrzymać w Biurach Obsługi Urzędu Miasta Krosna: przy ul. Lwowskiej 28a, Bieszczadzkiej 5 i Staszica 2 lub wydrukować pobierając ze strony krosno.pl plik pdf, który następnie należy dostarczyć do Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, e-mail: gk@um.krosno.pl, telefon: 13-47-43–629.

Projekt „Krosno Zero emission path” realizowany dzięki wsparciu programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Miejskiego / European City Facility (umowa grantowa nr 864212, umowa dla Gminy Miasto Krosno nr 2022-322)

UWAGA!

W ramach przedsięwzięcia, ekspert wyłoniony przez miasto może wykonać analizę energetyczną ok. 60 gospodarstw domowych.

Osoby zainteresowane wykonaniem bezpłatnej pogłębionej analizy energetycznej budynku proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Wydziałem Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna: e-mail: gk@um.krosno.pl, telefon: 13-47-43–629.

Link do ankiety: https://forms.gle/9Dt21RRqdw8C7WGm9

Link do artykułu z plikiem pdf: https://krosno.pl/aktualnosci/miasto-chce-byc-samowystarczalne-energetycznie-do-2040-roku-wypelnij-ankiete-krosno-zero-emission-path-sciezka-zerowej-e,17142

serwis informacyjny UM Krosno