Miasto Jasło wspiera swoich artystów

Kolejny raz można ubiegać się o stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Jasła. Do 31 stycznia br. jaślanie związani z szeroko rozumianą działalnością artystyczną mogą ubiegać się o dofinansowanie swojego przedsięwzięcia dotyczącego twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

Miasto Jasło funduje takie stypendia od 2011 roku, a otrzymać je mogą osoby fizyczne, stale zamieszkałe w Jaśle, wyłącznie na wykonanie określonego przedsięwzięcia dotyczącego twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

W każdym roku przyznaje się od jednego do trzech stypendiów o łącznej wartość 10 tys. zł. Termin składania wniosków mija 31 stycznia. Wnioski rozpatrywane są najpóźniej do 31 marca, przy czym jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek, a o jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizujących wspólne przedsięwzięcie. Jednocześnie może się okazać, że nie zostało przyznane żadne stypendium np. z uwagi na niezadowalający poziom merytoryczny zgłoszonych wniosków.

Dotychczasowi stypendyści:

2012 rok – Michał Szpak

2013 rok – Karol Godek i Marcin Polar

2014 rok – Małgorzata Samborska (reprezentant Grupy PLAJA), Edward Lecheta i Aleksandra Tocka

2015 rok – Patrycja Ochała i Joanna Preisner

2016 rok – Aleksandra Lam Giang Nguyen Van, Piotr Kolanko, Izabela Filip

2017 rok – Karol Godek, Rafał Kamiński

2018 rok – Miłosz Nowakowski, Robert Król, Marcin Polar

2019 rok – Michał Babiarz, Karolina Cygnar

2020 rok – nie przyznano

2021 rok – Marlena Szpak

2022 rok – Marta Jamróg, Olga Wardęga

Szczegółowe informacje, oraz formularz wniosku, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/stypendium-artystyczne/

Urząd Miasta w Jaśle