Miasto Krosno organizuje dowóz na szczepienie przeciwko koronawirusowi niepełnosprawnym i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Miasto Krosno organizuje dowóz na szczepienie przeciwko koronawirusowi osobom niepełnosprawnym, a także osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień.

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Urząd Miasta w Krośnie, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami MSWiA, organizuje transport dla osób uprawnionych do punktów szczepień. Co ważne, Urząd Miasta nie wyznacza ani terminu ani miejsca szczepienia, a organizuje jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin szczepienia na terenie miasta Krosna.

Miasto nie organizuje przewozu zespołu szczepiennego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień, które w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizują transport dedykowany w/w osobom.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:

1) dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989,

2) Internetowego Konta Pacjenta,

3) wybranego punktu szczepień (lista punktów szczepień w Krośnie).

Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie pod adresem: www.gov.pl.

Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień:

1) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami i mają trudności w poruszaniu,

2) mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień,

3) mają ustalony z punktem szczepień termin i godzinę wykonania szczepienia,

4) są mieszkańcami Krosna.

  1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpośrednio w punkcie szczepień

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w wybranym punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio w punkcie szczepień oświadczenie, że dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N lub że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień. Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień punkt szczepień przekazuje do Koordynatora miejskiego ds. transportu.

  1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989 lub
e-rejestracji i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u Koordynatora miejskiego ds. transportu w Urzędzie Miasta Krosna (tel. 13 47 43 105).

Aby skorzystać z pomocy Urzędu Miasta należy zadzwonić pod numer telefonu 13 47 43 105, w godzinach pracy Urzędu Miasta Krosna: w poniedziałki od godz.7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30 oraz w piątki od godz.7.30 do 14.30. i podać następujące informacje:

1) telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,

2) imię i nazwisko pacjenta,

3) kryterium kwalifikujące do przewozu:

a. stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,

b. mają trudności z dostępem do punktu szczepień

4) adres zamieszkania pacjenta,

5) adres punktu szczepień,

6) data szczepienia,

7) godzina szczepienia,

8) określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Koordynator miejski ds. transportu przyjmie zgłoszenie. Po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Wsiadając do pojazdu, przeznaczonego do transportu w zależności od kryterium kwalifikacji trzeba będzie złożyć następujące oświadczenie:

1) o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oświadczenie do pobrania tutaj)

lub

2) o braku możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień (oświadczenie do pobrania tutaj).

Oświadczenie zawiera także klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych. Druki będą również dostępne u kierowcy.

W sytuacji braku możliwości przewozu w zgłaszanym terminie została ustalona następująca hierarchia obsługi:

1) kolejność zgłoszeń,

2) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

3) osoby niemogące samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Transport będzie realizowany zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle