Miasto odbierze popioły paleniskowe po sezonie grzewczym

Masz problem z popiołem paleniskowym po sezonie grzewczym? Zadzwoń i zgłoś taką potrzebę.

Akcja odbioru popiołów paleniskowych jest organizowana przez Urząd Miasta Krosna. W ramach akcji odbierane będą popioły paleniskowe pochodzące z nieruchomości jednorodzinnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym przez miasto Krosno.

Kiedy i jak się zgłosić
Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie w dni robocze od 22 do 26 marca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerami telefonów 13 47 48 488 lub 13 47 48 490. Podczas rozmowy zostanie uzgodnione miejsce oraz data odbioru.

Jak przygotować odpady do odbioru
Popioły gromadzimy w workach, w kolorze popielatym o poj. 60 litrów, które należy nabyć tylko i wyłącznie w siedzibie firmy REMONDIS KROeko Sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Fredry 1. Worek kosztuje złotówkę.

Sprzedaż worków w siedzibie firmy REMONDIS w dni robocze: poniedziałek, w godzinach 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku, w godzinach 8.00 do 15.00

Odbiór odpadów zgłoszonych w ramach akcji planowany jest na kwiecień br.
Pamiętajmy jednak, że odpady wystawione w miejscach i terminach innych niż uzgodniono przy zgłoszeniu nie będą odbierane.

Więcej aktualności o gospodarce odpadami komunalnymi: www.naszesmieci.krosno.pl.

Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, mogą przez cały rok oddawać odpady popiołu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej 1 w Krośnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w workach dowolnego koloru i dowolnej pojemności, w które zaopatrzą się we własnym zakresie. Należy jednak pamiętać, że za każdym razem chcąc oddać odpady do PSZOK-u, trzeba okazać kod kreskowy, który w sposób automatyczny identyfikuje naszą nieruchomość.

UM Krosno