Miasto pozyskało ponad 31 mln 850 tys. zł na dalszą rozbudowę krośnieńskiej „obwodnicy”. Powstanie druga jezdnia DK 28 wraz z wiaduktem nad linią kolejową.

Miasto pozyskało ponad 31 mln 850 tys. zł na dalszą rozbudowę krośnieńskiej „obwodnicy”. Dodatkowe środki finansowe miasto przeznaczy na budowę drugiej jezdni drogi krajowej nr 28 na odcinku od skrzyżowania z ul. Zręcińską i Pużaka do krzyżowania z ul. Tysiąclecia. Powstanie też nowy wiadukt nad linią kolejową i niezbędna  infrastruktura techniczna.


Na odcinku ul. Podkarpackiej powstanie druga jezdnia DK 28 wraz z wiaduktem nad linią kolejową.

Pozyskane środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej.

inf. UM Krosno