Mieszkańcy Krosna mogą dostarczać odpady do nowego PSZOK-u

Od 1 lipca mieszkańcy Krosna mogą dostarczać odpady do nowego Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Białobrzeskiej. Jego budowa kosztowała ponad 7 milionów złotych i została zrealizowana w ramach trwającej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.