Mieszkańcy podsanockich wsi przeciw włączeniu do Sanoka

Mieszkańcy dziewięciu sołectw z gminy wiejskiej Sanok przeciw włączeniu do Sanoka. Łącznie w konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 2800 mieszkańców z 3955 uprawnionych. 98 procent wskazało w ankietach, że nie chce, aby ich wsie zostały włączone do Sanoka.