Mieszkańcy poparli powiększenie granic Krosna

Niemal 97% mieszkańców Krosna, którzy wzięli udział w przeprowadzonych niedawno konsultacjach społecznych, opowiedziało się za zmianą granic. Frekwencja wyniosła 9,22%.

Przypomnijmy – od 24 stycznia do 28 lutego 2019 r. krośnianie mogli oddawać głosy w ankiecie konsultacyjnej, dotyczącej proponowanej zmiany granic miasta. Polega ona na przyłączeniu do Krosna części gmin Krościenko Wyżne oraz Miejsce Piastowe – terenu o powierzchni prawie 122 ha, na który składa się przede wszystkim byłe lotnisko „Iwonicz” – nieruchomość zakupiona przez samorząd Krosna w grudniu 2017 r.

W oparciu o ten teren zaplanowano realizację strategicznych inwestycji odpowiadających na problemy i potrzeby nie tylko Krosna, lecz także Gmin Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, pozostałych gmin powiatu krośnieńskiego oraz całej południowej części województwa podkarpackiego. Zmiana granic miasta jest niezbędna, aby umożliwić wdrożenie zaplanowanych działań, na które składają się:

budowa drogi zapewniającej dogodne połączenie Krosna z projektowaną obecnie drogą ekspresową S19, będącą częścią międzynarodowego szlaku transportowego „Via Carpathia”,
utworzenie strefy inwestycyjnej wokół nowej drogi.
W konsultacjach społecznych mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Krosna. Liczbę osób uprawnionych określono na podstawie danych ewidencji ludności według stanu na 28 lutego 2019 r. – wyniosła ona 46 457 osób (w tym osoby zameldowane na pobyt stały oraz na pobyt czasowy). Z tej możliwości skorzystało 4 285 mieszkańców Krosna, co stanowi 9,22% uprawnionych do głosowania. Oddano 4 031 głosów ważnych oraz 254 głosy nieważne.

Zdecydowana większość mieszkańców biorących udział w konsultacjach poparła proponowaną zmianę granic. Ogółem oddano:

3 894 głosy za zmianą granic, co stanowi 96,60% wszystkich ważnie oddanych głosów,
68 głosów przeciw zmianie granic, co stanowi 1,69% wszystkich ważnie oddanych głosów,
69 głosów wstrzymujących się, co stanowi 1,71% wszystkich ważnie oddanych głosów.

Wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swój głos w konsultacjach, bardzo dziękuję za zaangażowanie w tę istotną dla naszego miasta sprawę – mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki.

– Kolejnym krokiem będzie zaopiniowanie zmiany granic przez Radę Miasta Krosna oraz wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. – Projekt uchwały w tej sprawie zostanie skierowany na najbliższą sesję Rady, zaplanowaną na 26 marca. Do końca marca miasto złoży wniosek w sprawie zmiany granic. Opinia Wojewody Podkarpackiego powinna być znana do końca kwietnia, a w lipcu decyzję podejmie Rada Ministrów – dodaje.

źródło: UM Krosno