Mieszkańcy Rzeszowa mogą już zgłaszać propozycje zadań do RBO

Od dzisiaj mieszkańcy Rzeszowa mogą zgłaszać propozycje zadań do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Nabór potrwa do 22 lipca.

Miasto czeka na pomysły w trzech kategoriach:

Kategoria I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
Kategoria II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Do pierwszej z nich można zgłaszać zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Szacunkowa wartość zadania w tej kategorii nie może być wyższa niż 2 mln zł.

Do drugiej kategorii zaliczane są projekty realizowane na terenie jednego osiedla. Pojedyncze zadanie nie może być tutaj droższe niż 400 tys. zł, a łączna kwota przeznaczona do sfinansowania najwyżej ocenionych zadań wyniesie w tej kategorii 6 mln zł.

Budżet ostatniej, trzeciej kategorii to 1 mln zł. Można zaproponować do niej tzw. zadania miękkie, czyli np. organizację imprez czy zajęć dla mieszkańców. Maksymalna kwota na pojedyncze przedsięwzięcie to w tym przypadku 50 tys. zł.   

Zgłoszenia projektów do realizacji w ramach RBO może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa. Uprawnioną do ich reprezentowania jest osoba, która zgłosiła projekt. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie za pomocą aplikacji do obsługi RBO dostępnej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Przed upływem terminu zgłaszania projektów, wnioskodawca ma prawo wglądu w szczegóły dotyczące zgłoszonego projektu.

W celu uzyskania wsparcia w przygotowywaniu projektów należy kontaktować się z infolinią Urzędu Miasta Rzeszowa, tel. 1 77 88 99 00.  Weryfikacja zgłoszonych projektów odbędzie się między 25 lipca a 19 sierpnia. Głosowanie zaplanowano od 5 września do 7 października. Lista zadań wybranych do realizacji zostanie opublikowana 14 października. Łączna kwota na wykonanie wygranych projektów to 9 mln zł.

inf. prasowa UM Rzeszów