Mieszkaniec Jasła palił w piecu olejem silnikowym

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Jaśle otrzymała zgłoszenie o możliwości spalania odpadów niedozwolonych w piecu centralnego ogrzewania oraz o silnym zadymieniu z komina domu, który znajduje się przy jednej z ulic na terenie miasta.

Coraz więcej zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania odpadów wpływa do Straży Miejskiej w Jaśle. Tym razem podczas kontroli okazało się, że jeden z mieszkańców Jasła spalał w piecu niedozwolone substancje.

Na miejscu, w obecności właściciela przeprowadzono kontrolę spalania w piecu CO i wówczas okazało się, że mężczyzna spalał w piecu zużyty olej silnikowy. Na właściciela posesji nałożono najwyższy możliwy mandat w wysokości 500 zł.

Niestety pomimo ostrzeżeń pojawiają się osoby, które palą w piecach niedozwolone substancje i odpady. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że „paliwem” tym są niedozwolone odpady, Straż Miejska nakłada mandat na sprawcę takiego spalania. W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów zabronionych, pobierane są próbki popiołu, które przekazywane są do analizy chemicznej. Wówczas, wyklucza się lub potwierdza działanie niezgodne z przepisami.

W ubiegłym roku, Straż Miejska w Jaśle przeprowadziła w sumie 108 kontroli spalania i nałożyła dwa mandaty. W tym roku tych kontroli było już 65, jedyny mandat, który nałożono, trafił właśnie do mieszkańca, który palił w piecu zużytym olejem. Straż Miejska na bieżąco prowadzi kontrole w przypadku podejrzenia, że spalane są tam niedozwolone substancje, ale również zapowiada kontrole wtórne w miejscach, w których wykryto już palenie śmieci i innych niedozwolonych odpadów.

Pamiętajmy, że to od nas w dużej mierze zależy jakość powietrza w naszym mieście.

inf. Straż Miejska w Jaśle