Minęła 95 rocznica śmierci Władysława Szaynoka

fot. Władysław Szaynok w kapeluszu

20 stycznia minęła 95 rocznica śmierci Władysława Szaynoka (1876-1928) , inżyniera, przyjaciela i wspólnika Mariana Wieleżyńskiego, pioniera światowego gazownictwa.

W 1912 roku wspólnicy wybudowali pierwszy na świecie gazociąg o długości siedmiuset metrów. W 1920 roku Marian Wieleżyński, Władysław Szaynok oraz Ignacy Mościcki założyli spółkę “Gazolina” S.A. opartą na akcjonariacie pracowniczym.

Osiągniecia twórców polskiego przemysłu gazowniczego przedstawia film „Wieleżyński – alhemik ze Lwowa” – trzeci z cyklu „Polscy Wizjonerzy”. Reżyserem filmu jest Mariusz Bonaszewski.

Marcin Kwaśny w roli Władysława Szaynoka i Wojciech Zieliński w roli Mariana Wieleżyńskiego, kadr filmu

W rolę Władysława Szaynoka wcielił się Marcin Kwaśny.

Książkę wraz z filmem można nabyć w redakcji Telewizji Obiektyw.
Kontakt z redakcją: tel. 13 493 80 06
e-mail: redakcja@tvobiektyw.pl

„Wieleżyński – alhemik ze Lwowa”