„Młodzież i Przedsiębiorczość – IV edycja miejska”

„Młodzież i Przedsiębiorczość – IV edycja miejska” (I edycja gminna) – projekt edukacyjny Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło (Gminą Jasło) w szkołach podstawowych w okresie wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.

Celem projektu skierowanego do 103 uczniów (104 uczniów) w wieku 12-16 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz Zespołu Szkół Miejskich nr 1 i 3 w Jaśle (Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy, Szkoła Podstawowa w Szebniach, Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, Szkoła Podstawowa w Warzycach), a także 15 nauczycieli przedmiotów związanych z przedsiębiorczością jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz obudzenie ducha ciągłego rozwoju i zaangażowania na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej wśród beneficjentów. Założone cele zostają osiągnięte poprzez doprowadzenie do samookreślenia własnych potrzeb, problemów z nimi związanych i ukazanie sposobów ich rozwiązania oraz rozwoju z wykorzystaniem przedstawionych narzędzi.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

– warsztaty ekonomii, prawa w biznesie, przedsiębiorczości i public relations dla uczniów,

– konkurs dla uczniów „Mój pomysł na lokalny biznes”,

– warsztaty przygotowujące debaty oxfordzkie dla uczniów,

– przedstawienie debat oxfordzkich lokalnym społecznościom i ich nagranie w formie materiału edukacyjnego,

– warsztaty przedsiębiorczości osobistej i zawodowej dla uczniów,

– warsztaty bankowości i monetaryzmu,

– szkolenie praktycznej edukacji przedsiębiorczości dla nauczycieli prowadzących zajęcia
w zakresie przedsiębiorczości.

Zwycięzcy konkursu „Mój pomysł na lokalny biznes”:

Miasto:

I miejsce: Julia Daniło, Julia Machlarz, Julia Trzeciak, Mikołaj Wójcik
II miejsce: Jakub Gancarz, Weronika Myśliwiec, Julia Styranka
III miejsce: Dominik Krok, Miłosz Kuchta, Zuzanna Wiśniowska

Gmina:
I miejsce: Kamil Czarniecki, Kamila Szumlańska, Marzena Wiecheć
II miejsce: Izabela Ochwat, Eliza Szeląg, Wiktor Szczerba
III miejsce: Filip Dubiel, Kacper Krowicki, Kacper Świszcz
Wyróżnienie: Patrycja Betlej, Jakub Cieśla, Joanna Dyląg, Julia Jucha, Marlena Warchoł, Natalia Wietecha

Tegoroczne edycje przyniosły znaczące innowacje w postaci realizacji znaczącej części zajęć w formie zdalnej z wykorzystaniem różnego rodzaju nowych technologii, które z dużym prawdopodobieństwem uczniowie będą wykorzystywać w swoim życiu zawodowym. W związku z panującą epidemią również przeprowadzenie i nagranie debat w tym roku odbyło się on-line, co dało uczniom możliwość poznania nowych narzędzi edukacyjnych. Nagrane debaty można oglądać na kanale YouTube Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Licząc na realizację projektów w przyszłym roku, a nadto realizację w formie stacjonarnej
w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami, zapraszamy do kontaktu w sprawie tegorocznych edycji.

Informacja nadesłana