Modernizacja sieci ciepłowniczej w Krośnie

Ponad 7 milionów złotych kosztować będzie modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Jana Szczepanika w Krośnie. Sieć kanałowa wymieniona zostanie na nowoczesną preizolowaną. Ma to m.in. zminimalizować ryzyko awarii oraz poprawić efektywność systemu ciepłowniczego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.