Modernizacja w Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie

Rozbudowa systemu uzdatniania wody o trzy dodatkowe komory filtracyjne ma poprawić jakość dostarczanej do odbiorców wody oraz zwiększyć niezawodność pracy ujęcia. Wartość inwestycji realizowanej przez Krośnieński Holding Komunalny w Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie wynosi blisko 6 mln zł.

Budowa trzech dodatkowych komór filtracyjnych ma usprawnić pracę systemu składającego się obecnie z pięciu, zmodernizowanych w 2013 r., komór filtracyjnych. Dzięki tej inwestycji, przy zwiększonej produkcji wody na ujęciu w Sieniawie, możliwe będzie wydłużenie okresu filtracji wody, co w konsekwencji oznacza, że w woda, która popłynie w kranach odbiorców będzie miała jeszcze lepszą jakość, lepszy smak i właściwości.

Budowa trzech nowych komór na pewno wpłynie na poprawę stabilności pracy ujęcia wody w Sieniawie – mówi Grzegorz Wygoda, zastępca kierownika Wodociągów Krośnieńskich ds. produkcji wody. – Komory filtracyjne to konstrukcje żelbetowe wypełnione złożem ułożonym na specjalnym drenażu. Dwuwarstwowe złoże składa się z piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu oraz z antracytu, które biorą udział w procesie oczyszczania wody zanim trafi ona do dezynfekcji i do zbiornika wody czystej, a następnie jest pompowana do naszych kranów – wyjaśnia kierownik ds. produkcji wody w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym.

Zwiększenie liczba komór filtracyjnych usprawni także sam proces płukania filtrów odwrotnym strumieniem wody, a prawidłowe płukanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnia produkcji wody o najwyższej jakości – czystej i bezpiecznej.

Zakład Uzdatnia Wody „Wisłok” produkuje dziennie ok. 11-12 tys. metrów sześc. wody, co stanowi ponad 75 proc. wody produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociągi Krośnieńskie. Pozostałe potrzeby zaspokaja Zakład Uzdatnia Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej, który produkuje dziennie ok. 3,5 tys. metrów sześc.

Obecnie inwestycja realizowana na terenie ZUW „Wisłok” jest w fazie przygotowawczej – trwają prace projektowe, a także czyszczenie trzech, wyłączonych dotychczas z użytku komór, z których wyciągane jest stare złoża filtracyjne. Wymienione będą również rurociągi technologiczne oraz wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji.

Wykonawcą prac jest firma Aqua Seen Sp. z o.o. z Warszawy. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej wartość to 5 982 720,00 zł (brutto). Na wykonanie zlecenia wykonawca ma 12 miesięcy, tj. do połowy 2022 r.

Aktualnie jest to jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych przez Wodociągi Krośnieńskie. Jestem przekonany, że wpłynie pozytywnie na pracę ujęcia wody w Sieniawie, a także zapewni niezawodność dostaw wody produkowanej i dystrybuowanej przez naszą Spółkę – podkreśla Marcin Kilar, kierownik Wodociągów Krośnieńskich.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Fot. Krośnieński Holding Komunalny