Motywy ludowe w plakacie polskim – wystawa w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Motywy ludowe w plakacie polskim – to tytuł wystawy prezentowanej w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Na ekspozycję składa się pięćdziesiąt prac powstałych w ciągu ostatniego półwiecza. Wszystkie pochodzą ze zbiorów Galerii Plakatu w Krakowie.

Wśród projektujących je artystów w pierwszym rzędzie należy wymienić tych, których twórczość przypadła na okres polskiej szkoły plakatu. Prym wiodą Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec, Maciej Urbaniec, Wiktor Górka, Hubert Hilscher, Leszek Hołdanowicz i najstarszy z nich Eryk Lipiński. Dużą grupę stanowią artyści krakowscy – Jan Szancenbach, Adam Macedoński, Roman Banaszewski, Sławomir Lewczuk, Jerzy Napieracz, Jerzy Skąpski, Mieczysław Górowski i Anna Gałuszka. Następnie trzeba wymienić artystów z pozostałych regionów. To duża grupa – Michał Kliś, Marek Mosiński, Bożena Jankowska, Mirosław Adamczyk, Ireneusz Parzyszek, Rafał Zawadzki, Maurycy Stryjecki, Adam Kilian, Witold Kaczanowski, Ewa Salamon, Ryszard Kaizer, Ryszard Kaja. Na koniec nie sposób pominąć najmłodszych prezentujących swe prace artystów – Piotra Barszczewskiego, Sebastiana Kubica, Agnieszkę Ziemiszewską i Bartosza Łukaszonka.

Ekspozycja, w związku z czasowym zamknięciem instytucji kultury, nie jest dostępna dla zwiedzających. „Osobiście” będzie ją można zobaczyć dopiero po ponownym otwarciu placówek.

Źródło: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej