Na pomoc zwierzakom

142 zwierzęta, w tym 51 psów i 91 kotów, przebywało w 2019 roku pod tymczasową opieką Miasta Jasła. W sumie w ubiegłym roku na „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” przeznaczono ponad 82 tys. złotych, przy czym z opłaty za posiadanie psa do kasy urzędu wpływa 36 tys. złotych.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każda gmina ma obowiązek zapewnić opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegać bezdomności zwierząt na swoim terenie.

Skąd bezdomne zwierzęta w Jaśle?

Problem bezdomności zwierząt jest tak naprawdę problemem związanym z brakiem odpowiedzialności ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z obowiązków z jakimi wiąże się posiadanie zwierząt. Dlatego warto przemyśleć czy przynosząc do domu słodkiego psiaka czy kociaka jesteśmy gotowi zajmować się nim przez najbliższe kilkanaście lat.

Pamiętajmy też, że nie każde wałęsające się zwierzę jest zwierzęciem porzuconym i bezdomnym. W ubiegłym roku w przypadku 39 psów i 4 kotów, które były pod opieką Miasta, ustalono dotychczasowego właściciela, a więc nie były to zwierzęta bezdomne, a jedynie niedopilnowane przez swoich opiekunów.

Adopcje i opieka weterynaryjna

Zdając sobie sprawę z tego, że schroniska dla bezdomnych zwierząt są przepełnione, a zwierzęta tam umieszczone mają niewielkie szanse na znalezienie swoich domów, Miasto stara się szukać nowych właścicieli dla wyłapanych bezdomnych zwierząt. Od 2013 r. w schronisku dla bezdomnych zwierząt Miasto umieściło tylko jednego psa, a w samym 2019 r. do adopcji zostało przekazanych 9 psów i 39 kotów. Bezdomne zwierzęta przebywające pod tymczasową opieką Miasta można obejrzeć na profilu FB psydoadocpcjijasło prowadzonym przez podmiot, z którym Miasto ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz poszukiwanie dotychczasowych lub nowych właścicieli dla tych zwierząt.

Często zdarza się, że wyłapane zwierzęta, ze względu na odniesione obrażenia, np. w kolizji drogowej, czy zły stan zdrowia, wymagają opieki weterynaryjnej. W ubiegłym roku konieczne to było w przypadku 32 zwierząt. Ponadto, w przypadku każdego bezdomnego zwierzęcia prowadzona jest profilaktyka przeciwpasożytnicza, zwierzę takie jest szczepione, a przed adopcją lub w jej trakcie jest kastrowane. Miasto również od kilku już lat prowadzi systematyczną sterylizację kotów wolno żyjących. Zwierzęta te, po wykonaniu zabiegu, wracają w miejsce swojego dotychczasowego bytowania.

Koty wolno żyjące i ich Społeczni Opiekunowie

Na terenie Jasła żyje od około 80 do 100 kotów wolno żyjących. Należy pamiętać, że koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (w szczególności myszy i szczurów). Dlatego też nie należy ich odławiać, ani wywozić, ale stwarzać im odpowiednie warunki w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Miasto Jasło, chcąc zapewnić tym zwierzętom jak najlepszą pomoc, współpracuje z tzw. Społecznymi Opiekunami kotów wolno żyjących, czyli osobami, które od wielu już lat w sposób bezinteresowny otaczają je opieką. Dzięki współpracy z nimi, Miasto przez cały rok w skuteczny sposób prowadzi monitoring skupisk kotów, wykonuje zabiegi kastracji, w uzasadnionych przypadkach udziela niezbędnej pomocy weterynaryjnej czy systematycznie prowadzi ich dokarmianie.

Bezpłatne czipowanie i niższe ceny

Od 2017 r. Miasto prowadzi bezpłatne elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów, których właściciele mieszkają na terenie Jasła. Do tej pory zaczipowanych zostało 675 psów. Wystarczy, że właściciel zgłosi się ze swoim psem do jednego z gabinetów weterynaryjnych biorących udział w akcji, a później poda w Urzędzie Miasta w Jaśle informację o zaczipowaniu swojego pupila. Elektroniczne znakowanie to obecnie jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt, gdyż pozwala na szybką identyfikację właścicieli psów, które pozostają bez opieki. Są również plusy ekonomiczne. Właściciel zaczipowanego psa, uiszcza roczną opłatę za psa w wysokości 30 zł, podczas gdy roczna opłata od zwierzęcia nieoznakowanego wynosi 100 zł.

Z akcji bezpłatnego czipowania można skorzystać w gabinetach:

  • Gabinet Weterynaryjny Avet, lek. wet. Renta Potempa, ul. Chopina 12
  • Gabinet Weterynaryjny SOLVET, lek. wet. Przemysław Sadzikowski, ul. Szkolna 11/29
  • Jasielska Przychodnia Weterynaryjna, Magdalena Potempa & Marcin Potempa s.c., ul. Czackiego 5
  • Przychodnia Weterynaryjna VetCenter, lek. wet. Karol Kaleta, ul. Jana Pawła II 28.

Urząd Miasta w Jaśle