Na przejściach granicznych z Ukrainą trwa kontrola sanitarna

Kontroli poddawane są wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski. Kontrola
sanitarna prowadzona jest wobec wszystkich osób i pojazdów na drogowych przejściach granicznych. Kontroli poddawani są także podróżni w pociągach. Służby medyczne dokonują pomiaru temperatury, a
funkcjonariusze Straży Granicznej pobierają karty lokalizacyjne.

W przypadku osoby zgłaszającej złe samopoczucie i z podwyższoną
temperaturą, dalsze czynności realizować będą służby sanitarne zgodnie z
wytycznymi GIS.