Nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje

Rozpoczął się nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje w obszarze poprawy, jakości życia mieszkańców Rzeszowa (smart living) w ramach realizowanego działania Rzeszów Startup Urban Akcelerator.

Termin naboru: do 4 października 2020 roku.

W ramach naboru poszukiwane są pomysły na mikro innowacje miejskie, które zakładają i promują współudział mieszkańców we wdrażaniu rozwiązań w następujących obszarach zadaniowych:

  1. Nowoczesna i przyjazna przestrzeń miejska dla mieszkańców,
  2. Rozwiązania ułatwiające poruszanie się po mieście,
  3. Zieleń w mieście.

Aby zgłosić pomysł wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie urbanlab.erzeszow.pl (zakładka: Tematy miejskie, Realizowane projekty) i dostarczyć go pod wskazany adres do 4 października 2020 roku.

Wybrane pomysły przez Radę Projektową Rzeszów Startup Urban Akcelerator zostaną przetestowane w przestrzeni miasta, a te przynoszące realne zmiany, będą mogły zostać wdrożone.

Nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje w obszarze poprawy jakości życia mieszkańców Rzeszowa (smart living) prowadzony jest w ramach realizowanej umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/112/19 Projekt „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie” udzielonej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt nr POPT.03.01.00-00-0235/18.

Więcej informacji dostępnych jest na:

https://urbanlab.erzeszow.pl/

https://www.facebook.com/UrbanLabRzeszow

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać mailowo: urbanlab@erzeszow.pl lub telefonicznie +48 17 748 40 70.

Źródło: Urząd Miasta w Rzeszowie