Nabór uzupełniający do oddziału Żłobka Miejskiego w Krośnie

Są jeszcze wolne miejsca w miejskim żłobku „Kolorowe Nutki” w Krośnie. Żłobek funkcjonuje w ramach projektu unijnego pn. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”. Nabór uzupełniający prowadzony jest dla 2 osób zamieszkałych na terenie miasta Krosna oraz powiatu krośnieńskiego, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka).

Wymagany do projektu status na rynku pracy:

  1. osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 – 7 osób,
  2. osoby opiekującej się dzieckiem do lat 3, pracującej będącej w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym – 7 osób.

Termin rekrutacji uzupełniającej do projektu: 20 sierpnia 2020 r. – 27 sierpnia 2020 r.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
  2. Kartę Zgłoszenia Dziecka

W związku z zagrożeniem COVID-19 nabór prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne należy podpisać następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na dedykowaną w tym celu chronioną certyfikatem SSL pocztę: rekrutacja@zmkrosno.pl 

Informacje o wynikach rekrutacji będą podawane telefonicznie od 1 czerwca 2020 r. Przyjęcie dziecka do Żłobka wiąże się z podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie.
Żłobek czynny będzie w godzinach – 6.30 – 16.30.

Informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne (do pobrania) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna www.krosno.pl w zakładce: Dla mieszkańców → Zdrowie i pomoc społeczna → Żłobki → Żłobek Miejski. Informacje można uzyskać także pod nr telefonów: 13 47 43 980 oraz 887 200 206.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie