Nadaj „drugie życie” używanym rzeczom!

Krośnieński Holding Komunalny uruchomił internetowy serwis do bezpłatnej wymiany rzeczy używanych. Serwis, dostępny pod adresem – www.pszokkrosno.pl, ma służyć do zamieszczania ogłoszeń przez mieszkańców, którzy zamiast wyrzucać niepotrzebne rzeczy, decydują się nadać im „drugie życie” i oddać je za darmo innym, a także anonsów z rzeczami, które trafiają do Kącika Rzeczy Używanych, działającego w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie.

Internetowy serwis wymiany rzeczy www.pszokkrosno.pl został uruchomiony dla mieszkańców Krosna, aby dać im możliwość bezpłatnego pozbycia się zbędnych rzeczy, które zamiast stać się odpadem, mogą być jeszcze przydatne i ponownie wykorzystane przez inne osoby. Jest to też odpowiedź na wprowadzone przez Urząd Miasta Krosna, wzorem innych gmin, limity i opłaty na odpady wielkogabarytowe, czyli m.in. meble, stoły, krzesła, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, panele podłogowe, drzwi czy okna, które mieszkańcy Krosna oddają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej 108.
Dzięki internetowej platformie wymiany rzeczy, krośnianie, którzy przekroczą limit, a chcą pozbyć się zbędnych i nieużywanych rzeczy, lub uważają, że dana rzecz jest sprawna i nadaje się do ponownego użycia przez innych, mogą bezpłatnie wystawić ogłoszenie z daną rzeczą i zamiast zawozić ją do PSZOK-u przekazać zainteresowanej osobie, która odbierze sobie rzecz pod wskazanym adresem.
Uruchomiona platforma jest też dobrym sposobem na to, żeby mieszkańcy mogli uniknąć opłat za rzeczy przekazywane ponad limit do PSZOK, jak również może wpłynąć na ograniczenie wzrostu stałych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynikających z coraz większych kosztów przetwarzania tych odpadów. Rosnące koszty są wynikiem wzrostu ilości odpadów oddawanych przez mieszkańców do PSZOK-u, a też sytuacji, które niestety czasem się zdarzały, że krośnianie robili „przysługę” mieszkańcom ościennych gmin, w których wprowadzono opłaty i limity, oddając ich odpady bez opłat do krośnieńskiego PSZOK-u. Mieszkańcy Krosna nie byli świadomi, że w ten sposób podnoszą koszty funkcjonowania PSZOK-u i wpływa to na wzrost opłat, jakie za odpady komunalne płacą wszyscy krośnianie. W takiej sytuacji wprowadzenie limitów i opłat było konieczne również w Krośnie, ponieważ nie było możliwości weryfikowania, skąd pochodzą odpady przywożone tak licznie przez mieszkańców Krosna.

Limity wprowadzone na odpady wielkogabarytowe przekazywane przez mieszkańców Krosna do PSZOK-u i związana z tym rezygnacja magistratu z organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mają na celu racjonalizację kosztów zagospodarowania odpadów w mieście. Mamy nadzieję, że uruchomienie Platformy Wymiany Rzeczy ułatwi mieszkańcom pozbywanie się zbędnych przedmiotów oraz zachęci do ich ponownego użycia, a co za tym idzie wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów trafiających do przetworzenia w naszej instalacji. Mniejsze ilości odpadów to mniejsze koszty i w efekcie niższe opłaty ponoszone przez mieszkańców z tytułu zagospodarowania odpadów – wyjaśnia prezes Janusz Fic.

Zamysł Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego jest taki, aby stworzona Platforma Wymiany Rzeczy, dostępna pod adresem – www.pszokkrosno.pl, była miejscem, w którym publikowane są ogłoszenia dodawane przez mieszkańców o rzeczach, którzy mają na zbyciu i chcą bezpłatnie przekazać je innym oraz rzeczach, które trafiają do Kącika Rzeczy Używanych, jaki działa na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeżeli nikt nie będzie jednak zainteresowany odbiorem rzeczy wystawionej przez mieszkańca w ogłoszeniu, to nadal ma on możliwość oddania jej do PSZOK-u.
Krośnieński Holding Komunalny chce promować jednak promować i popularyzować idee recyklingu i „drugiego życia” rzeczy, aby poprzez ograniczenie generowanych ilości odpadów zadbać o środowisko i w ten sposób je chronić.
Internetowa Platforma Wymiany Rzeczy posiada także moduł – Punkty napraw, czyli miejsce, w którym osoby i firmy zajmujące się naprawą różnego rodzaju urządzeń, a także mebli i innych rzeczy, a także świadczące usługi naprawcze jak np. szewc czy krawcowa, mogą bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia ze swoją ofertą i dane kontaktowe.

Zachęcamy do korzystania z funkcjonalności Platformy Wymiany Rzeczy uruchomionej przez naszą Spółkę. Pierwsze anonse już się pojawiły, a nawet doszło do przekazania pierwszych przedmiotów. Mamy nadzieję, że zarówno mieszkańcy, jak i osoby oferujące naprawy będą aktywnie korzystać z tego narzędzia. Czekamy na Państwa opinie, sugestie i podpowiedzi, bo platforma powstała z myślą o mieszkańcach, ograniczeniu zbędnych odpadów i kosztów ich zagospodarowania – podkreśla prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Regulamin korzystania z serwisu www.pszokkrosno.pl, w tym sposób rejestracji, zamieszczania i edytowania ogłoszeń dostępny jest na stronie www.pszokkrosno.pl w zakładce Regulamin. Za rejestrację, założenie konta i użytkowanie platformy nie są pobierane żadne opłaty. Użytkowników obowiązuje jednak przestrzeganie zasad opisanych w regulaminie, zwłaszcza w zakresie rzeczy zabronionych do wystawienia.

inf. Krośnieński Holding Komunalny