Nowa miejsce spotkań mieszkańców w samym sercu Rzeszowa

Pierwszym krokiem ku powstaniu nowego budynku przy ul. Słowackiego, w którym będzie miejsce zarówno na spotkania jak i na wystawy i kameralne koncerty będzie opracowanie założeń programu funkcjonalno-użytkowego dla przyszłego obiektu.

Taki krok został wykonany – w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wybór autora założeń programu dla przyszłego budynku. Obiekt powstać ma na działce przy ratuszu, zajmowanej obecnie przez parking. – Ma to być nowa przestrzeń, miejsce spotkań mieszkańców. Temat konieczności powstania takiego obiektu sygnalizowali mieszkańcy a także przedstawiciele środowisk twórczych, którzy wskazywali, że w ścisłym centrum naszego miasta brakuje miejsc do organizacji np. kameralnych koncertów, wystaw. Ten nowy obiekt, który chcemy przygotować będzie pełnił takie funkcje – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Projekt jest koordynowany przez Architekta Miasta – Janusza Sepioła. – Na parterze obiektu znajdować się ma przede wszystkim przestrzeń wystawiennicza. Pierwsza kondygnacja to sala amfiteatralna dla 180-200 osób, druga to platforma widokowa. Takie są wstępne założenia tej przyszłej inwestycji – mówi Janusz Sepioł.

– Główną funkcją tego budynku będzie stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, uroczystości miejskich, dyskusji, prezentacji planów. Obecnie w dużej części odbywały się one w ratuszu, w Sali sesyjnej, która praktycznie za każdym razem musiała być aranżowana od nowa na potrzeby konkretnego wydarzenia. Tutaj będziemy mieli nowoczesną aulę, odpowiednio wyposażoną, przystosowaną także do organizacji koncertów, recitali – dodaje Architekt Miasta Rzeszowa.

Ważną kwestią jest także to, że przyszły budynek będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ratuszu, który jest obiektem zabytkowym nie można zastosować wszelkich możliwych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Firmy zainteresowane opracowaniem założeń do programu funkcjonalno-użytkowego swoje oferty mogą składać osobiście lub przesyłać do Biura Architekta Miasta Rzeszowa (ul. Targowa 3, pokój 321) do 27 stycznia 2023 roku. Wybrany wykonawca będzie miał trzy tygodnie, od dnia podpisania umowy, na opracowanie założeń. Do jego zadań będzie należało m.in.:

– określenie katalogu wszystkich koniecznych pomieszczeń dla funkcjonowania przyszłego obiektu

– zwymiarowanie – weryfikacja w stosunku do możliwości działki

– zarekomendowanie powiązań funkcjonalno- przestrzennych i ewentualnych korekt programowych

Założenia do PFU będą podstawą do ogłoszenia konkursu architektonicznego na projekt przyszłego budynku.

Inf. prasowa
UM Rzeszowa