NOWE STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY W KROŚNIE JUŻ WE WRZEŚNIU

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 września 2018r. rozpoczyna działalność Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Nowa szkoła czerpać będzie z tradycji i doświadczenia poprzedniej. Kształcenie obejmować będzie system dwuletni dzienny i zaoczny. Studium jest bezpłatne. Nabór rozpocznie się 5 lipca.

Kształcenie prowadzone będzie w zawodach: animator działań teatralnych, animator fotografii, animator tańca oraz nowa specjalność, unikalny w Polsce kierunek – animator kultury regionalnej.

Szczegółowe informacje o kierunkach i rekrutacji można znaleźc na stronie internetowej studium.