Nowy sprzęt dla krośnieńskiego ZUO

Zmodernizowany i rozbudowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie został wyposażony w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Zakupione samochody, ładowarki i rozdrabniacze usprawnią dodatkowo pracę Zakładu.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów został doposażony m.in. w rozdrabniacz odpadów wielkogabarytowych, rozdrabniacz odpadów zielonych, przerzucarkę bramową do kompostu, ładowarkę kołowo-teleskopową, ładowarkę kołowo-czołową, dwa samochody ciężarowe typu hakowiec, a także wózek widłowy, cztery ładowarki kołowe, rozrywarkę worków do bioodpadów oraz przesiewacz do kompostu i stabilizatu, czyli tzw. sito gwiaździste. Na potrzeby ZUO kupiony został również pojazd do zamiatania oraz mycia dróg i placów.

Nowy sprzęt jest dostosowany do potrzeb zmodernizowanego Zakładu i jest wykorzystywany zarówno do pracy w części biologicznej, jak i w części mechanicznej naszej instalacji – mówi Dorota Kornasiewicz, kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. – Urządzeniem, które pozwoli na uzyskiwanie lepszych efektów, jest na przykład sito gwiaździste, które służy do przesiewania materiału wytworzonego w procesach kompostowania i stabilizacji bioodpadów. Jest to urządzenie niezbędne dla naszej unowocześnionej i rozbudowanej biologicznej części Zakładu – podkreśla kierownik ZUO.

Nowy sprzęt dla ZUO został zakupiony w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap”, na realizację którego Krośnieński Holding Komunalny otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wartość nowego taboru to ponad 11,5 mln zł (netto).

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Fot. Krośnieński Holding Komunalny