Nowy termin obrad Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, pracami, które trwają w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a które mają umożliwić zdalny tryb obradowania radnym gmin, powiatów i województw oraz decyzjami, jakie w tej sytuacji podejmują samorządy województw w całej Polsce – Zarząd Województwa Podkarpackiego zawnioskował do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego o przesuniecie terminu sesji sejmiku województwa.

Sesja zaplanowana była na 30 marca 2020 roku. Zarząd województwa zaproponował nowy termin na 6 kwietnia 2020.

Przewodniczący sejmiku przychylił się do tego wniosku.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informacja prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie