Nowy zbiornik do magazynowania wody w Krośnie

Przy ul. Okrzei w Krośnie powstał nowy zbiornik wyrównawczo-retencyjny na wodę. Jego pojemność wynosi 2000 m sześc. i jest to trzeci z kolei zbiornik do gromadzenia uzdatnionej wody. Wartość inwestycji zrealizowanej przez Krośnieński Holding Komunalny to 3,6 mln zł.

Budowa nowego zbiornika ma na celu zwiększenie niezawodności funkcjonowania całego systemu zaopatrzenia w wodę oraz podniesienie standardów dostaw wody dla mieszkańców Krosna. Jego przeznaczeniem jest gromadzenie uzdatnionej wody i zasilanie sieci wodociągowej istniejącej na terenie miasta Krosna.

Inwestycja ta zwiększa bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców Krosna oraz optymalizuje pracę całej sieci wodociągowej, obsługiwanej przez naszą Spółkę. Zbiornik pełni funkcję swoistego magazynu wody – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Zbiornik powstał w sąsiedztwie dwóch istniejących już zbiorników wyrównawczych wody, o pojemności 1400 m sześc. każdy, które wybudowano na początku lat 60. XX wieku. Nowy obiekt jest zbiornikiem częściowo naziemnym o konstrukcji żelbetowej i średnicy zewnętrznej 26,3 m, z bezpośrednim podłączeniem do istniejącego systemu wodociągowego.

Ta budowa jest kolejną inwestycją, po magistrali Rymanów – Iskrzynia, której zadaniem jest zwiększenie niezawodności funkcjonowania naszego systemu zaopatrzenia w wodę. Jest to też element wieloletniego planu spółki dotyczącego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 – podkreśla prezes Holdingu Janusz Fic.

Mimo że istniejące dwa zbiorniki wody działają bez zastrzeżeń, to ich wiek oraz ograniczona pojemność w sytuacjach awaryjnych, sprawiły, że budowa trzeciego była ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw wody. Dzięki tej inwestycji możliwości retencyjne zbiorników wynoszą obecnie około 5000 metrów sześc., co przy średnim dobowym zużyciu wody dla Krosna zapewnia ponad 12-godzinną rezerwę.

Do sieci obsługiwanej przez krośnieńskie wodociągi wtłaczamy dobowo około 14 tys. metrów sześc. wody, z czego 9 tys. metrów sześc. jest dla Krosna. Rezerwa, jaką daje nam nowy zbiornik, jest sporym zapasem, gdyż pobór wody w ciągu dnia jest bardzo zmienny i zależy od wielu czynników – wyjaśnia Marcin Kilar, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krośnie.

Wykonawcą robót związanych z budową zbiornika i całej infrastruktury jest Inżynieria Rzeszów SA. Wartość całej inwestycji to 3,6 mln zł (netto), przy czym wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi ponad 2,8 mln zł.

Krośnieński Holding Komunalny