Obiekty PGE EO atrakcyjne dydaktycznie

Farma fotowoltaiczna w Lesku, elektrownie w Solinie i Myczkowcach oraz farma wiatrowa w Orzechowcach były celem wizyt uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych z Brzozowa. Dla kształcącej się w podkarpackich szkołach młodzieży farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz elektrownie PGE Energia Odnawialna były i są atrakcyjne dydaktycznie, a szkoły chętnie wykorzystują je jako uzupełnienie programów nauczania.

ZSB Brzozów w PV Lesko

Wyjazd studyjny zrealizowano w ostatnich dniach września w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Jego beneficjentem, poza szkołą z Brzozowa, jest też Przemysłowo- Techniczna Szkoła Średnia ze słowackiego Bardejova. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wiedzy i umiejętności z zakresu odnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy i biznesu.

ZSB Brzozów w PV Lesko

Większość zwiedzanych lokalizacji na dydaktycznym szlaku trzydziestu czterech uczniów i jedenastu towarzyszących stanowiły obiekty należące do PGE: zapora i elektrownie wodne w Solinie i Myczkowcach, farma fotowoltaiczna w Lesku i farma wiatrowa w Orzechowcach. Szczególnie wizyta w Lesku przyniosła młodzieży wyjątkowo wiele satysfakcji i podniosła poziom wiedzy praktycznej. Młodzi ludzie zyskali ją dzięki dodatkowym, edukacyjnym zadaniom i ćwiczeniom praktycznym wykonanym na terenie farmy. To istotne, bowiem wielu z nich kształci się, m.in. w klasie o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej brzozowskiego technikum.

Pracownicy PGE EO obsługujący farmę w Lesku zaprezentowali całość inwestycji złożonej z blisko 3 tys. paneli monokrystalicznych i pokazali urządzenia służące do generowania i przesyłania energii do sieci. Dla trzech grup uczniów zorganizowano ćwiczenia terenowe. Przy pomocy narzędzi pomiarowych: niwelatora, kątomierza nastawnego, kompasu i mierników mieli oni określić optymalne kąty odchylenia modułów fotowoltaicznych od poziomu, odległości między kolejnymi rzędami paneli oraz ich ekspozycję na kierunek południowy. Zaangażowanie uczniów, często zadających pytania prowadzącym i dzielących się swoimi spostrzeżenia dotyczącymi pomiarów dowodzi celowości realizacji projektuPartnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego.

– Zainstalowane w PV Lesko panele monokrystaliczne są obecnie najbardziej wydajną i efektywną technologią, dominującą na rynku. Mogą produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. Wizyty młodzieży szkolnej w naszych lokalizacjach udowadniają, że są one poza swoimi funkcjami produkcyjnymi również atrakcyjne dydaktycznie – komentuje prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Jednomegawatowa inwestycja w Lesku składa się z blisko 3 tysięcy paneli o mocy 350 W każdy, zamontowanych na powierzchni 2 ha. Zwiedzane przez uczniów elektrownie wodne w Solinie i Myczkowcach mają moc odpowiednio: 198,66 MW i 8,3 MW. Farma wiatrowa Galicja w Orzechowcach to z kolei 12,24 MW zainstalowanej mocy.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 2 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2323,1 MW.

informacja prasowa PGE Energia Odnawialna
Foto ZSB Brzozów